Wie ben ik

Actieonderzoeker en psychosociaal facilitator met focus op individuele groei en gemeenschapsvorming in complexe en kwetsbare omgevingen.

Andre Hoeijmakers

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de mens, de relaties en verhoudingen tussen mensen, en de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Mijn oprechte interesse maakt mij een waarnemer om lichaamstaal en omgeving te lezen en emoties te begrijpen. Dit helpt om situaties te doorgronden en in te spelen op behoeften. 

 

De meer dan 2 decennia dat ik actief was in fragiele staten en conflictgebieden hebben hieraan bijgedragen,

door ‘de wereld’ vanuit verschillende perspectieven te aanschouwen, onderzoeken en doorleven om gemeenschappen te 'bouwen'. Hierbij werd mijn werkomgeving getypeerd door complexe politiek- en bestuurlijke verhoudingen, een diversiteit aan omgangsvormen, levensovertuigingen en gewoonten, beperkte beschikbare middelen en vaak erbarmelijke en gevaarlijke omstandigheden voor de lokale bevolking. 

De ogenschijnlijke paradox van strijd om te komen tot stabiele gemeenschappen en de tegenmacht van onderdrukking en misbruik, met als gevolg emotionele stress en trauma, was iets wat mij altijd diep raakte en wat bij mij gevoelens opriep van onmacht en verzet.

In mijn zoektocht om ‘de wereld' te doorgronden en betekenis te geven, dook ik diep in kerninzichten van oude wijsheden en hedendaagse biologische, psychologische, sociologische, evolutionaire en neurologische wetenschappen. Ik ontdekte dat deze zoektocht een reflectie was van mijn eigen innerlijk onrust en onbehagen om antwoorden te vinden voor mijn vluchtgedrag en schuldgevoelens. Deze realisatie leerde me dat vrijheid alleen in onszelf te vinden is door herkenning, zelfervaring en acceptatie van ons eigen denken, kijken en voelen. Het is mijn overtuiging dat het daar is waar we verschil kunnen maken om 'de wereld' verder te helpen.

"Het leven is slechts de ontmoetingsplaats tussen de objectieve externe wereld waarin we leven en de subjectieve innerlijke wereld van bewustzijn waarmee we het leven ervaren en leiden".

©2020 by Human Condition IN ACTION