Diensten & Programma's

Vaak komt een gevoel van onbehagen en lichamelijke en psychische klachten niet alleen maar gaat het om een combinatie van oorzaken die in samenhang tot uitdrukking komen. Factoren die hierbij een rol spelen zijn: constitutie als organisme, erfelijkheid, persoonlijkheid, coping stijl, trauma, opvoeding, ontwikkeling en omgeving.

Psyche, lichaam en omgeving zijn een functionele eenheid

Cognitief werk en Psycho-educatie

DSCF2613.jpg

Gebeurtenissen zelf bezorgen mensen geen negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon, maar de betekenis die we hieraan geven. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

 

Cognitief werk richt zich op het bewust worden van disfunctionele gedachten en opvattingen, emoties en houdingen over jezelf en de wereld om je heen, om gebeurtenissen te interpreteren en er betekenis aan te geven, deze te accepteren en om te zetten zodat gevoelens en gedrag aanpast kan worden.

Psycho-educatie helpt niet alleen bij het bewust worden en begrip te krijgen van de problematiek, maar ook op basis van goede informatie te kunnen instemmen met iedere stap in de begeleiding en deel te nemen in de besluitvorming over zelfmanagement en actief werken aan eigen herstel.

Experiëntieel werk

DSCF2697.JPG

Experiëntieel werk is persoons- of groepsgericht en niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Klachten worden gezien in samenhang met de gehele persoon of groep, zijn situatie en achtergrond. Het helpt zelfbewust te worden van emoties, gedachten en gedrag in samenhang met de eigen situatie en geschiedenis door deze te doorleven en nieuwe betekenis te geven. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met beperkingen, waardoor symptomen verdwijnen.

Ondersteunende middelen die hiervoor worden ingezet zijn focussen, ademwerk, lichaamswerk, systemisch werk, expressief werk en natuur.

Ondersteunend werk

DSCF2370.JPG

Soms is het moeilijk om te focussen en zelfbewust te zijn van je eigen onbewuste denken, kijken en voelen en is er baat bij ondersteuning voor een verhoogde mentale concentratie, lichaamsontspanning en gevoeligheid om deze te kunnen duiden. Hypnose of zelf-hypnose kan je hierbij helpen. Deze staat van lichte trance kan je ook helpen om bewuster te worden van je omgeving waarin je leeft en werkt en om anderen op hun gemak en veilig te laten voelen.

Daarnaast maken we gebruik van ondersteunende middelen die inzicht geven in de verbinding van psyche en lichaam. Voor assessments wordt gebruikt gemaakt van de Bio-Well. De Bio-Well geeft een visuele beoordeling van je gezondheid door middel van moderne Kirilian beelden en laat zien hoe het lichaam met stress omgaat en zich aanpast. Het geeft inzicht in wat er op dat moment in je lichaam gebeurd. Een volledig rapport van de bevindingen wordt ter beschikking gesteld.

Programma's

Programma's zijn 'diensten' overstijgend en bieden geïntegreerd werk van psychosociale begeleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Terugkeer naar onszelf

Dit programma geeft mensen volledige toestemming - misschien voor het eerst in hun leven - om te zijn wie ze werkelijk zijn. Door onze geconditioneerde disfunctionele gedachten, gevoelens en gedragingen te ontmaskeren en nieuwe betekenis te geven, krijgen we de kans om weer een vrij mens te worden en controle over ons eigen leven te nemen.

Ken jezelf

Dit programma helpt mensen hun vermogen te ontwikkelen om zelfbewust te zijn van hun emotionele en fysieke waarneming en de betekenis die ze hieraan geven met behoud van eigenheid zodat ze in de sociale omgeving bewust en vrij kunnen handelen.

Wie wil je zijn

Dit programma geeft mensen de ruimte om vanuit innerlijke vrijheid hun leven zelf richting en vorm te geven.