Zienswijze

Als je geen verantwoordelijkheid neemt over je eigen leven, wie neemt het dan voor jou? Je weet dan zeker dat je je eigen kracht en macht over je eigen leven aan een ander weggeeft. Het is dan ook essentieel voor jou om te beseffen dat je zelf over de sleutel beschikt voor jouw toekomst.

De kunst van een zelfbewust leven

Zelfbewustzijn

DSCF4064.JPG
DSCF4069.JPG
DSCF4103.JPG

Mensen zijn meer dan alleen bewust, ze zijn zelfbewust. Bewustzijn is bewust zijn van iemands lichaam en iemands omgeving; zelfbewustzijn is de herkenning van dat bewustzijn - niet alleen begrijpen dat men bestaat, maar verder begrijpen dat men zich bewust is van zijn bestaan. 

Een andere manier om dit voor te stellen is: bewust zijn is denken; zelfbewust zijn is beseffen dat je een denkend, voelend en handelend wezen bent en nadenken over je gedachten, je gevoelens en handelen, de betekenis die je eraan geeft en het gevoel wat je er over hebt.

Zelfbewustzijn is een duidelijke perceptie van je persoonlijkheid, inclusief sterke punten, zwakke punten, gedachten, overtuigingen en emoties. Zelfbewustzijn stelt je in staat om andere mensen te begrijpen, hoe ze je zien, je houding en je reacties daarop en hoe je daar bewust mee kan omgaan.

Zelfregulatie

Zelfregulatie impliceert beïnvloeding van cognitieve, emotionele en motivationele processen en de regulatie van het gedrag. Het accent ligt op de ontwikkeling van de executieve functies. Deze stellen ons in staat onszelf, en daarmee ons gedrag, steeds beter te beïnvloeden. Zelfspraak, zelfbeheersing, zelfgewaarwording en het vermogen emoties en motivaties te evalueren en te reguleren zijn daarvan belangrijke voorbeelden. Hierdoor kunnen we telkens effectiever – met andere mensen – complexe doelen bereiken. Het verduidelijkt ook hoe problemen in de ontwikkeling en het dagelijks leven manifest kunnen worden. Het accent ligt hierbij op het verband tussen zelfregulatie en psychische problematiek. Zelfregulatie draagt bij aan persoonlijk en maatschappelijk herstel, zelfmanagement, eigen kracht en het zelf regie nemen over je eigen leven..

Zelfredzaam

Door zelf regie te nemen over je eigen leven of het resultaat van een gemeenschap ben jij in staat om je eigenheid te behouden rekening houdend met de eigen sterke en zwakke kanten, interesses, waarden en ambities.

Bij zelfredzame en samenwerkende gemeenschappen gaat het dan ook niet langer over groepen en de overheid die burgers betrekt bij haar beleid, maar om de burgers zelf in hun specifieke rol als bouwers van de samenleving als belangrijkste spelers in het openbare domein.