Zienswijze

Als je geen verantwoordelijkheid neemt over je eigen leven, wie neemt het dan voor jou? Je weet dan zeker dat je je eigen kracht en macht over je eigen leven aan een ander weggeeft. Het is dan ook essentieel voor jou om te beseffen dat je zelf over de sleutel beschikt voor jouw toekomst.

De kunst van een zelfbewust leven

Zelfbewustzijn

Mensen zijn meer dan alleen bewust, ze zijn zelfbewust. Bewustzijn is bewust zijn van iemands lichaam en iemands omgeving; zelfbewustzijn is de herkenning van dat bewustzijn - niet alleen begrijpen dat men bestaat, maar verder begrijpen dat men zich bewust is van zijn bestaan. 

Een andere manier om dit voor te stellen is: bewust zijn is denken; zelfbewust zijn is beseffen dat je een denkend, voelend en handelend wezen bent en nadenken over je gedachten, je gevoelens en handelen, de betekenis die je eraan geeft en het gevoel wat je er over hebt.

Zelfbewustzijn is een duidelijke perceptie van je persoonlijkheid, inclusief sterke punten, zwakke punten, gedachten, overtuigingen en emoties. Zelfbewustzijn stelt je in staat om andere mensen te begrijpen, hoe ze je zien, je houding en je reacties daarop en hoe je daar bewust mee kan omgaan.

Zelfbekrachtiging

Het zelfbewust doorleven van gebeurtenissen en het leren 'kijken met andere ogen' is het enige dat zichzelf kan ontwikkelen tot het niveau waarop emotionele vrijheid en eigenheid weer een realiteit wordt. Zelfonderzoek en zelfervaring waarbij het (persoonlijke en collectieve) onbewuste betekenis krijgt in het bewustzijn is hiervoor een belangrijke stap.

Naast het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven is een oordeel vrij, open en onbevangen houding, met aandachtig in het hier en nu essentieel. Een gezonde levensstijl en verbinding met de natuur speelt hierbij ook een rol.

Zelfsturend

Door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven of het resultaat van een gemeenschap ben jij in staat om je eigenheid te behouden rekening houdend met de eigen sterke en zwakke kanten, interesses, waarden en ambities.

Bij zelfsturende en samenwerkende gemeenschappen gaat het dan ook niet langer over groepen en de overheid die burgers betrekt bij haar beleid, maar om de burgers zelf in hun specifieke rol als bouwers van de samenleving als belangrijkste spelers in het openbare domein.

©2020 by Human Condition IN ACTION